Pandemiden sonra gençlerin beyinleri erken yaşlanıyor! Bilimsel olarak kanıtlandı!

Photo of author

By admin

Yapılan araştırmalara göre, pandemi ile birlikte karantinada yaşamanın stresi, gençlerin beyinlerinde yaşlanmayı hızlandırdı. Kapanmaların beyinler üzerindeki tespit edilen yan etkileri, daha önce şiddet, ihmal ve aile işlevsizliğinin bir sonucu olarak gözlemlenenlere benzer. Stanford Üniversitesi ve California Üniversitesi‘nde araştırmacılar tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, salgının beyinin bazı bölümlerinin boyutunu artırmasını ‘hızlandırdığı’ sonucuna vardı.

Araştırmacılar, pandemiden önce çekilen 81 çocuğun MRI taramalarını ve pandemi sırasında çekilen 82 çocuğun MRI taramalarını incelediler. Daha sonra cinsiyet, yaş, ergenlik durumu, etnik köken, erken yaşam stresi ve sosyoekonomik geçmiş gibi faktörleri kullanarak her iki gruptaki çocukları eşleştirerek onlara çoklu karşılaştırmalar yapıldı. Yapılan incelemeler beyin yaşlanma sürecinin pandemi sonrası grupta görünüşte hızlanmış olduğunu gösterdi. Önceleri beyinlerdeki 1 yıllık yaşlanma süreleri pandemi sonrası beyinlerde 3 yıllık beyin yaşlanmasına denk olduğu sonucu ortaya çıktı. Pandemi sonrası grupta daha zayıf zihinsel sağlık fark edildi, ancak bunun beyin yaşıyla doğrudan ilişkili olup olmadığı hakkında net bir ifade kullanılmadı. Yapılan çalışmaların sonucunda pandemi sürecinin gençlerin beyninde yarattığı etkinin kalıcı olup olmayacağı veya bu önemli beyin yapılarındaki hızlanan değişikliklerden kaynaklanacak başka akıl sağlığı sorunları olup olmadığı konusu ise belirsiz.

Yorum yapın

bypuff.com stlpuff.com vapeayr.net vozol puff seniorpuffs.com shoppuffer.com vozol10000.com